Huiswerkbegeleiding op IVA Campus
(gevestigd in ‘het Ruitertje’)

Veel studenten hebben behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk, bij de voorbereiding voor toetsen en tentamens, maar ook bij het plannen van al hun werkzaamheden. Vooral de startende IVA student wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in zijn of haar leven: in veel gevallen gaat de student zelfstandig wonen en groeit de eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wordt van de student verwacht dat er vanaf de start meer discipline, motivatie en concentratie opgebracht wordt om goed te presteren.

mijnstudiemaat.nl biedt deze huiswerkbegeleiding aan in nauwe samenwerking met IVA Business School (de IVA). Indien de lessen en bijlessen die op de IVA gegeven worden niet toereikend zijn, biedt mijnstudiemaat.nl de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding en bijlessen op maat te volgen. Een vast onderdeel van de huiswerkbegeleiding is het gezamenlijk opstellen en bijhouden van een planning (per semester).

Het huiswerkinstituut bevindt zich op het terrein van de IVA en is gevestigd in ‘het Ruitertje’.

Het team van mijnstudiemaat.nl bestaat uit professionals, met vakinhoudelijke, didactische en pedagogische expertise en heeft ervaring met de IVA . Onder hun begeleiding kunnen studenten gestructureerd hun huiswerk maken en toetsen en tentamens voorbereiden om tot een goed studieresultaat te komen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag* van 09.00 uur tot 19.00 uur (corona-rooster).
* aansluitend op vrijdagmiddag rooster. Ook zijn er mogelijkheden op zaterdag.

Tarief huiswerkbegeleiding: € 350,- per maand, of € 1.135,- voor het 1e semester (september t/m december) en € 1.685,- voor het 2e semester (januari t/m juni). Opzegging één maand vooruit.

Bijlessen op maat: Nederlands, Engels, bedrijfsrekenen/wiskunde

De IVA vindt het van groot belang dat de eerstejaarsstudenten voldoende vaardig zijn op het gebied van Nederlands, Engels en bedrijfsrekenen/wiskunde. Dat vergroot de kans dat de studenten het eerste semester met goed gevolg afsluiten. Uit de praktijk blijkt dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van de nieuwe studenten op genoemde basisvakken regelmatig onvoldoende zijn en hiaten vertonen.

Tarief: € 40,- per uur.

Studievaardigheidstraining en studieplanning

Veel studenten blijken bij aanvang van het studiejaar niet effectief te werk te gaan t.a.v. het bestuderen van de aangeboden lesstof: hoofdzaken en bijzaken worden niet onderkend, waardoor de student niet efficiënt studeert en onnodig veel tijd verliest. mijnstudiemaat.nl biedt de mogelijkheid om in een sessie van 1 ½ uur deze vaardigheid onder de knie te krijgen.

Het tarief voor de training bedraagt € 45,- per student.

Zomerschool augustus 2021

In week 33 van (16 augustus t/m 20 augustus) organiseert mijnstudiemaat.nl een Zomerschool: een bijspijkercursus in de vakken Nederlands, Engels, bedrijfsrekenen/wiskunde en economie (bedrijfseconomie/economie/marketing). Deze cursus van 5 dagen is bestemd voor de studenten, die hun eerste jaar weliswaar gehaald hebben, maar twijfelen aan hun niveau om ook succesvol te zijn in het volgende cursusjaar. De zomercursus heeft als doel deze hiaten in de kennis op te lossen, zodat de student goed voorbereid aan het tweede jaar kan beginnen. Bekijk het programma.

Tarief: € 495,-. Minimale deelname: 4 studenten per vak.

Nazomerschool herfstvakantie 2021

In de herfstvakantie organiseert mijnstudiemaat.nl een Nazomerschool. Deze cursus bestaat uit vier dagdelen en is bestemd voor de eerstejaarsstudenten, die na de toetsen gedurende de eerste zes weken van het eerste studiejaar een kennistekort blijken te hebben in de vakken Nederlands, Engels, bedrijfsrekenen/wiskunde en economie (bedrijfseconomie/economie/marketing). mijnstudiemaat.nl spijkert deze studenten bij, zodat hun kennisniveau na afloop van de cursus weer aansluit op het vereiste niveau van de IVA. De lesstof komt overeen met de lesstof van het programma van de zomerschool, maar wordt in een kortere periode gegeven. De indeling van deze cursus zal nog gepubliceerd worden. Bekijk het programma.

Tarief: € 295,-. Minimale deelname: 4 studenten per vak.

Inschrijven IVA studenten

Huiswerkbegeleiding voor IVA studenten.

Bijlessen op maat: Nederlands, Engels, Bedrijfsrekenen/Wiskunde, overige IVA vakken, Tentamentraining, Studievaardigheidstraining, Zomerschool, Nazomerschool en studieplanning.

Inschrijven IVA studenten

IVA Business School

Ga naar de website